CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG
  ĐIỆN THOẠI: 0225 387 5359  EMAIL: XIMANGHAIPHONG@XMHP.COM.VN
TRANG CHỦ / Chỉ tiêu thông số môi trường
Chỉ tiêu thông số môi trường
- Áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin, tự động hóa trong quản trị hoạt động sản xuất, hướng tới mô hình nhà máy thông minh.
- Chung tay cùng xã hội xử lý các vấn đề về môi trường như: Xử lý chất thải công nghiệp, đồng xử lý chất thải nguy hại…
- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao nhiệt, giảm phát thải trong sản xuất, hướng tới mục tiêu sản xuất xanh và phát triển bền vững.
- Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, tự cung cấp một phần sản lượng điện phục vụ sản xuất, đồng thời giảm lượng phát thải bụi và khí CO2, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Từ năm 2019 Công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, kết nối đường truyền gửi các dữ liệu giám sát khí thải về Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ -CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Theo QCVN 23:2009/BTNMT “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng”.
Căn cứ theo Quy chuẩn đã nêu trên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng hiện đang áp dụng mức phát thải tối cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải như sau:

 TT Thông số Nồng độ C (mg/Nm3)  Nồng độ Cmax (mg/Nm3)
 1 Bụi tổng   100  60
 2 Cacbon oxit, CO  500  300
 3 Nitơ oxit, Nox (theo NO2 1000  600
 4 Lưu huỳnh đioxit, SO2 500  300

CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG
Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: (+84) 0225 387 5359
Fax: (+84) 0225 387 5365
Website: www.ximanghaiphong.com.vn
Email: ximanghaiphong@xmhp.com.vn
KÊNH ĐẶT HÀNG ONLINE
© 2022 Bản quyền thuộc về Xi măng Vicem Hải Phòng
LIÊN HỆ NGAY
Hotline: 0225 387 5359