ĐIỆN THOẠI: 0225 387 5359 - FAX: 0225 387 5365
TRANG CHỦ > Giới thiệu
CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG tiền thân là Nhà máy Xi măng Hải Phòng, được người Pháp khởi công xây dựng ngày 25/12/1899 trên vùng đất ngã ba Sông Cấm và ...
Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi
Thư ngỏ của Tổng Giám Đốc
Lịch sử phát triển