ĐIỆN THOẠI: 0225 387 5359 - FAX: 0225 387 5365
TRANG CHỦ > Sản phẩm - Dịch vụ
PCB là ký hiệu qui ước cho xi măng poóclăng hỗn hợp.Các trị số: 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính ...
PCB là ký hiệu qui ước cho xi măng poóclăng hỗn hợp.Các trị số: 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính ...
XI MĂNG PC 30
XI MĂNG PC 40
Clinker