TUỔI TRẺ VICEM HẢI PHÒNG PHẤN ĐẤU MỖI NĂM ĐÓNG GÓP 100 SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

Trong các ngày 7 và 8 -6, Đoàn TN Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ 26, nhiệm kỳ 2012 -2017.

1
Tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ một số cá nhân của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, tổ chức Đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc cho đoàn viên, thanh niên trong công ty; tham gia hiệu quả vào các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”, “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong 5 năm qua, ĐTN công ty đảm nhận 17 công trình phần việc thanh niên, đề xuất, áp dụng 175 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng; bồi dưỡng, giới thiệu với Đảng 145 đoàn viên ưu tú, trong đó kết nạp 110 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2012 -2017, Đoàn TN Công ty Vicem Hải Phòng phấn đấu 100% ĐVTN được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc; phấn đấu mỗi năm đảm nhận ít nhất 10 -15 công trình, phần việc thanh niên, giới thiệu cho Đảng kết nạp từ 20 - 30 đồng chí; phấn đấu mỗi năm đóng góp từ 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

ĐH bầu BCH khóa mới, bầu 3 đại biểu dự ĐH Đoàn Thanh niên thành phố lần thứ 12. Đồng chí Đặng Thế Minh được Đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Đoàn TN Công ty.

P.V (Theo báo Hải Phòng)


CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 0225 387 5359

Fax: (+84) 0225 387 5365

Website: www.ximanghaiphong.com

Email: sale@ximanghaiphong.com.vn