Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Tết trồng cây truyền thống đầu Xuân Canh Tý 2020
Hòa chung khí thế thi đua lao động sản xuất kinh doanh đầu Xuân Canh Tý 2020 của toàn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hưởng ứng Tết trồng cây, hôm nay 04/02/2020 Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tổ chức Tết trồng cây truyền thống đầu Xuân Canh Tý 2020. Góp phần phủ thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường đẹp cho Công ty.
CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 0225 387 5359

Fax: (+84) 0225 387 5365

Website: www.ximanghaiphong.com

Email: sale@ximanghaiphong.com.vn