Thư mời chào hàng/ chào giá - Vật tư chế tạo tổng hợp số 1 phục vụ sửa chữa lớn năm 2022


CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: (+84) 0225 387 5359

Fax: (+84) 0225 387 5365

Website: www.ximanghaiphong.com

Email: sale@ximanghaiphong.com.vn