TTTT Thái Bình

Tên:                     CN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng tại Thái Bình

Địa chỉ:                Tổ 9 - Phường Hoàng Diệu – TP. Thái Bình – Tỉnh Thái Bình

Điện thoại:           036.374 9899 (P. Thị trường)

036.374 9599 (P. Kế toán)

036.374 9699 (Fax)

You are here