TTTT Miền Nam

Tên:           CN Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (TP. Hải Phòng)

Địa chỉ:      B5 – Khu dân cư Nam Long – P. Phú Thuận – Q.7 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.626 23073

Fax:            08.626 23014

You are here