Hệ thống quản lý chất lượng

Chính sách chất lượng

LOGO
ISO 9000

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Thỏa mãn tối đa nhu cầu người tiêu dùng thông qua chất lượng sản phẩm và chất Lượng dịch vụ.

CHÚNG TÔI CAM KẾT: 

1• THƯỜNG XUYÊN NẮM BẮT THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẢM ĐỂ ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

2• KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, ỨNG DỤNG CÁC ĐỀ TÀI TIẾN BỘ KỸ THUẬT NHÀM TẠO RA SẢN PHẨM RIÊNG BIỆT, VƯỢT TRỘI LÀ SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA KHÁCH HÀNG.

3• QUAN TÂM ĐÀO TẠO, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐỂ QUẢN LÝ VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN ĐẠT NĂNG XUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ NHẤT.

 

    TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG ĐÃ CAM KẾT.

                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                    (Đã ký)

 

Mục tiêu chất lượng

LOGO
ISO 9000

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2013

 

SẢN XUẤT 1.100.000 TẤN CLINKER VÀ TIÊU THỤ 1.500.000 TẤN SẢN PHẨM.

PHẤN ĐẤU NÂNG CÔNG SUẤT LÒ NUNG TỪ 2÷3% SO VỚI NĂNG SUẤT THIẾT KẾ.

TIẾP TỤC NÂNG TỶ LỆ PHỤ GIA XI MĂNG PCB 30 ĐẠT VÀ VƯỢT 30%.

PHẤN ĐẤU GIẢM TIÊU HAO THAN, DẦU FO TỪ 1÷2% SO VỚI ĐỊNH MỨC GIAO.

 GIỮ VỮNG, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ SUẤT KHẨU.

ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO CBCNV.

 

                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

                                                                    (Đã ký)

 

You are here Hệ thống quản lý Chất lượng