Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng

Địa chỉ: Tràng Kênh - Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Điện thoại: 031.387 5359

Fax: 031.387 5365 

You are here