Tin công ty

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng: Quý 1: tiêu thụ xi măng tăng trưởng 60%

images833280 xi mang hai phong 1(HPĐT)-Quý 1 năm nay, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng đạt tổng sản lượng tiêu thụ hơn 335.000 tấn, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ, trong đó, xi măng tiêu thụ tăng trưởng 60%.

Đọc thêm...

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng: Tiếp tục khai thác thị trường truyền thống

images772125 Xi mang Hai Phong 1Xác định năm 2013 tiếp tục còn khó khăn, nhưng những kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2012 của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, cùng nhiều giải pháp đang được công ty tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mở ra triển vọng ổn định và phát triển sản xuất.

Đọc thêm...

Vicem Hải Phòng thực hiện 5 giải pháp trọng tâm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

5 giai phapNăm 2013, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng xác định chủ đề năm “Kỷ cương –thị trường – quản trị” nhằm chấn chỉnh kỷ cương, thị trường và tiêu thụ sản phẩm; hợp lý hóa sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Đọc thêm...

Chất lượng hàng đầu

QualityApproved 42062179Trong điều kiện cạnh tranh trên quy mô toàn cầu như hiện nay, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải sản xuất được những sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu các đối tượng tiêu dùng của mình. Các yếu tố hàng đầu tác động đến quyết định của khách hàng

Đọc thêm...

You are here Tin công ty