Dự án đầu tư

Khu đô thị Xi măng Hải Phòng

Khu đô thị Xi măng Hải Phòng

Dự án tận dụng nhiệt khí thải

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung - Công ty xi măng Vicem Hải Phòng

Chủ đầu t­ư: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đọc thêm...

You are here Dự án đầu tư