Dự án đầu tư

Khu đô thị Xi măng Hải Phòng

Khu đô thị Xi măng Hải Phòng

Đề tài khai thác đá âm

Tên đề án: Khai thác thử nghiệm phần âm khu C1 mỏ đá vôi Tràng Kênh thị trấn Minh Đức – huyện Thủy Nguyên – TP. Hải phòng.

Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

Đọc thêm...

Dự án tận dụng nhiệt khí thải

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung - Công ty xi măng Vicem Hải Phòng

Chủ đầu t­ư: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

Đọc thêm...

You are here Dự án đầu tư