Bạn nghĩ sao về trang web?

Số người tham gia bình chọn:
17

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ ba, 30 Tháng 10 2012 05:27

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 16:31

Bạn nghĩ sao về trang web?

Hits Percent Graph
Tuyệt vời
14 82.4%
Cần phát triển thêm
3 17.6%
Bình thường
0 0%
Không bằng website cũ
0 0%
You are here Bạn nghĩ sao về trang web?